Công văn số 892/PGDĐT-VP V/v Sẵn sàng chủ động ứng phó với bão số9-Usagi

Công văn số 892/PGDĐT-VP V/v Sẵn sàng chủ động ứng phó với bão số9-Usagi

 •   23/11/2018 02:25:50 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 892/PGDĐT-VP V/v Sẵn sàng chủ động ứng phó với bão số9-Usagi
Triển khai Nghị định 145/NĐ-CP về bổ sung một số điều của NĐ 86

Triển khai Nghị định 145/NĐ-CP về bổ sung một số điều của NĐ 86

 •   15/11/2018 04:16:58 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Nghị định 145/NĐ-CP về bổ sung một số điều của NĐ 86

Triển khai thông tư 16/2018/BGDĐT thay thế Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT

 •   15/11/2018 03:43:09 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thông tư 16/2018/BGDĐT thay thế Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT
THƯ MỜI Tham dự khai mạc Liên hoan “Tiếng hát Giáo viên” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền lần thứ I năm 2018

THƯ MỜI Tham dự khai mạc Liên hoan “Tiếng hát Giáo viên” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền lần thứ I năm 2018

 •   13/11/2018 10:21:23 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
THƯ MỜI
Tham dự khai mạc Liên hoan “Tiếng hát Giáo viên” ngành Giáo dục và Đào tạo
huyện Long Điền lần thứ I năm 2018
Quyết định số 337/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo về công tác quản trị nhà trường với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới”

Quyết định số 337/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo về công tác quản trị nhà trường với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới”

 •   13/11/2018 03:02:08 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 337/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo về công tác quản trị nhà trường với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới”
Công văn số 857/PGDĐT-VP V/v triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

Công văn số 857/PGDĐT-VP V/v triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

 •   11/11/2018 10:37:32 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 857/PGDĐT-VP V/v triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019
Công văn số 844/PGDĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí–KĐCL Năm học 2018-2019

Công văn số 844/PGDĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí–KĐCL Năm học 2018-2019

 •   07/11/2018 01:56:16 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 844/PGDĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí–KĐCL Năm học 2018-2019
Kế hoạch số 839/KHLT.PGDĐT-TTVHTTTT Kế hoạch liên tịch tổ chức liên hoan "Tiếng hát giáo viên" ngành GDĐT huyện Long Điền lần thứ I năm 2018

Kế hoạch số 839/KHLT.PGDĐT-TTVHTTTT Kế hoạch liên tịch tổ chức liên hoan "Tiếng hát giáo viên" ngành GDĐT huyện Long Điền lần thứ I năm 2018

 •   05/11/2018 11:11:24 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 839/KHLT.PGDĐT-TTVHTTTT Kế hoạch liên tịch tổ chức liên hoan "Tiếng hát giáo viên" ngành GDĐT huyện Long Điền lần thứ I năm 2018
Công văn số 822/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn MN, TH và THCS tháng 11 năm học 2018-2019

Công văn số 822/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn MN, TH và THCS tháng 11 năm học 2018-2019

 •   04/11/2018 11:17:48 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 822/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn MN, TH và THCS tháng 11 năm học 2018-2019
Công văn số 796/PGDĐT-VP V/v nhắc nhở triển khai Báo cáo thống kê giáo dục đầu năm năm học 2018-2019

Công văn số 796/PGDĐT-VP V/v nhắc nhở triển khai Báo cáo thống kê giáo dục đầu năm năm học 2018-2019

 •   23/10/2018 03:41:01 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 796/PGDĐT-VP V/v nhắc nhở triển khai Báo cáo thống kê giáo dục đầu năm năm học 2018-2019
Kế hoạch số 785/KH-PGDĐT V/v Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên năm học 2018 - 2019

Kế hoạch số 785/KH-PGDĐT V/v Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên năm học 2018 - 2019

 •   17/10/2018 12:05:27 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 785/KH-PGDĐT V/v Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 722/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn tháng 10 năm học 2018-2019

Công văn số 722/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn tháng 10 năm học 2018-2019

 •   02/10/2018 09:22:48 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 722/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn tháng 10 năm học 2018-2019
Công văn 593/PGDĐT-VP về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019

Công văn 593/PGDĐT-VP về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019

 •   12/09/2018 04:13:09 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Công văn 593/PGDĐT-VP về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019
Công văn số 641/PGDĐT-VP V/v báo cáo tình hình ứng dụng CNTT phục vụ Đề án Quản lý giáo dục thông minh.

Công văn số 641/PGDĐT-VP V/v báo cáo tình hình ứng dụng CNTT phục vụ Đề án Quản lý giáo dục thông minh.

 •   07/09/2018 03:51:13 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 641/PGDĐT-VP V/v báo cáo tình hình ứng dụng CNTT phục vụ Đề án Quản lý giáo dục thông minh.
Công văn số 613/PGDĐT-VP Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 -2019

Công văn số 613/PGDĐT-VP Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 -2019

 •   27/08/2018 11:11:38 PM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 613/PGDĐT-VP Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 -2019
Công văn số 609/PGDĐT- GDTrH V/v hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2018 - 2019

Công văn số 609/PGDĐT- GDTrH V/v hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2018 - 2019

 •   23/08/2018 05:03:19 AM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 609/PGDĐT- GDTrH V/v hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2018 - 2019
Thư mời tham dự Tổng kết năm học của ngành GD năm học 2017-2018

Thư mời tham dự Tổng kết năm học của ngành GD năm học 2017-2018

 •   21/08/2018 11:00:59 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Thư mời tham dự Tổng kết năm học của ngành GD năm học 2017-2018
Công văn 593/PGDĐT-VP V/v Hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019

Công văn 593/PGDĐT-VP V/v Hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019

 •   19/08/2018 10:10:02 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Công văn 593/PGDĐT-VP V/v Hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019
Công văn số 1526/SGDT― VP V/v:triệu tập đại biểu dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018

Công văn số 1526/SGDT― VP V/v:triệu tập đại biểu dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018

 •   16/08/2018 09:13:11 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1526/SGDT― VP V/v:triệu tập đại biểu dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018

Các tin khác

Đơn vị trục thuộc


Thống kê
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay40
 • Tháng hiện tại5,772
 • Tổng lượt truy cập1,542,329
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây