Triển khai thông tư 16/2018/BGDĐT thay thế Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT

 •   15/11/2018 03:43:09 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thông tư 16/2018/BGDĐT thay thế Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT
Công văn số 867/PGDĐT-GDTrH V/v: hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019

Công văn số 867/PGDĐT-GDTrH V/v: hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019

 •   14/11/2018 03:48:45 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 867/PGDĐT-GDTrH V/v: hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019
Công văn số 864/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử trên phần mềm trực tuyến VnEdu từ năm học 2018-2019

Công văn số 864/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử trên phần mềm trực tuyến VnEdu từ năm học 2018-2019

 •   14/11/2018 03:41:12 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 864/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử trên phần mềm trực tuyến VnEdu từ năm học 2018-2019
THƯ MỜI Tham dự khai mạc Liên hoan “Tiếng hát Giáo viên” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền lần thứ I năm 2018

THƯ MỜI Tham dự khai mạc Liên hoan “Tiếng hát Giáo viên” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền lần thứ I năm 2018

 •   13/11/2018 10:21:23 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
THƯ MỜI
Tham dự khai mạc Liên hoan “Tiếng hát Giáo viên” ngành Giáo dục và Đào tạo
huyện Long Điền lần thứ I năm 2018
Quyết định số 337/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo về công tác quản trị nhà trường với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới”

Quyết định số 337/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo về công tác quản trị nhà trường với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới”

 •   13/11/2018 03:02:08 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 337/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo về công tác quản trị nhà trường với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới”
Công văn số 857/PGDĐT-VP V/v triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

Công văn số 857/PGDĐT-VP V/v triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

 •   11/11/2018 10:37:32 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 857/PGDĐT-VP V/v triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019
Thông báo chuyên đề Tin học tại trường THCS Huỳnh Tịnh Của (10/11/2018)

Thông báo chuyên đề Tin học tại trường THCS Huỳnh Tịnh Của (10/11/2018)

 •   08/11/2018 04:02:37 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề Tin học tại trường THCS Huỳnh Tịnh Của (10/11/2018)
Công văn số 847/PGDĐT-GDTrH V/v tập huấn hỗ trợ kỹ thuật phần mềm VnEdu

Công văn số 847/PGDĐT-GDTrH V/v tập huấn hỗ trợ kỹ thuật phần mềm VnEdu

 •   07/11/2018 09:35:16 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 847/PGDĐT-GDTrH V/v tập huấn hỗ trợ kỹ thuật phần mềm VnEdu
Công văn số 845/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai Kế hoạch kiểm tra, hỗ trợ công tác chuyên môn GDTrH của Sở GD&ĐT từ năm học 2018-2019

Công văn số 845/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai Kế hoạch kiểm tra, hỗ trợ công tác chuyên môn GDTrH của Sở GD&ĐT từ năm học 2018-2019

 •   07/11/2018 03:29:22 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 845/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai Kế hoạch kiểm tra, hỗ trợ công tác chuyên môn GDTrH của Sở GD&ĐT từ năm học 2018-2019
Công văn số 844/PGDĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí–KĐCL Năm học 2018-2019

Công văn số 844/PGDĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí–KĐCL Năm học 2018-2019

 •   07/11/2018 01:56:16 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 844/PGDĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí–KĐCL Năm học 2018-2019
Kế hoạch số 839/KHLT.PGDĐT-TTVHTTTT Kế hoạch liên tịch tổ chức liên hoan "Tiếng hát giáo viên" ngành GDĐT huyện Long Điền lần thứ I năm 2018

Kế hoạch số 839/KHLT.PGDĐT-TTVHTTTT Kế hoạch liên tịch tổ chức liên hoan "Tiếng hát giáo viên" ngành GDĐT huyện Long Điền lần thứ I năm 2018

 •   05/11/2018 11:11:24 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 839/KHLT.PGDĐT-TTVHTTTT Kế hoạch liên tịch tổ chức liên hoan "Tiếng hát giáo viên" ngành GDĐT huyện Long Điền lần thứ I năm 2018
Thông báo chuyên đề Hóa học tại THCS Nguyễn Công Trứ (14/11/2018)

Thông báo chuyên đề Hóa học tại THCS Nguyễn Công Trứ (14/11/2018)

 •   05/11/2018 03:48:37 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề Hóa học tại THCS Nguyễn Công Trứ (14/11/2018)
Công văn số 822/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn MN, TH và THCS tháng 11 năm học 2018-2019

Công văn số 822/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn MN, TH và THCS tháng 11 năm học 2018-2019

 •   04/11/2018 11:17:48 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 822/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn MN, TH và THCS tháng 11 năm học 2018-2019
Công văn số 812/PGDĐT-GDTrH V/v dự khai mạc Hội thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2018-2019

Công văn số 812/PGDĐT-GDTrH V/v dự khai mạc Hội thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2018-2019

 •   29/10/2018 03:43:34 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 812/PGDĐT-GDTrH V/v dự khai mạc Hội thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2018-2019
Kế hoạch số 809/KH-PGDĐT Hoạt động Hội đồng bộ môn cấp THCS huyện Long Điền Năm học 2018 – 2019

Kế hoạch số 809/KH-PGDĐT Hoạt động Hội đồng bộ môn cấp THCS huyện Long Điền Năm học 2018 – 2019

 •   28/10/2018 10:46:22 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 809/KH-PGDĐT Hoạt động Hội đồng bộ môn cấp THCS huyện Long Điền Năm học 2018 – 2019
Quyết định số 321/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019

Quyết định số 321/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019

 •   28/10/2018 10:31:36 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 321/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019
Quyết định số 320/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi Bài thi hiểu biết Hội thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019

Quyết định số 320/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi Bài thi hiểu biết Hội thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019

 •   28/10/2018 10:24:56 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 320/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi Bài thi hiểu biết Hội thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019
Thông báo chuyên đề Thể dục tại THCS Văn Lương (10/11/2018)

Thông báo chuyên đề Thể dục tại THCS Văn Lương (10/11/2018)

 •   28/10/2018 09:40:35 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề Thể dục tại THCS Văn Lương (10/11/2018)
Thông báo chuyên đề Sinh học tại THCS Văn Lương (03/11/2018)

Thông báo chuyên đề Sinh học tại THCS Văn Lương (03/11/2018)

 •   28/10/2018 09:37:56 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề Sinh học tại THCS Văn Lương (03/11/2018)

Các tin khác

Đơn vị trục thuộc


Thống kê
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay1,356
 • Tháng hiện tại32,208
 • Tổng lượt truy cập1,322,163
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây