Công văn 8409/UBND.VP Về việc thông báo triển khai cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh BR-VT

Công văn 8409/UBND.VP Về việc thông báo triển khai cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh BR-VT

 •   26/11/2018 10:46:04 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Công văn 8409/UBND.VP Về việc thông báo triển khai cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh BR-VT
Thông báo chuyên đề Lịch sử tại trường THCS Phạm Hồng Thái (30/11/2018)

Thông báo chuyên đề Lịch sử tại trường THCS Phạm Hồng Thái (30/11/2018)

 •   26/11/2018 09:47:24 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề Lịch sử tại trường THCS Phạm Hồng Thái (30/11/2018)
Công văn số 897/PGDĐT-GDTrH V/v chuẩn bị cho Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện, năm học 2018 – 2019

Công văn số 897/PGDĐT-GDTrH V/v chuẩn bị cho Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện, năm học 2018 – 2019

 •   26/11/2018 04:30:18 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 897/PGDĐT-GDTrH V/v chuẩn bị cho Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện, năm học 2018 – 2019
Quyết định số 355/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban giám khảo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện năm học 2018 - 2019

Quyết định số 355/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban giám khảo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện năm học 2018 - 2019

 •   26/11/2018 02:26:06 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 355//QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban giám khảo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện năm học 2018 - 2019
Công văn số 892/PGDĐT-VP V/v Sẵn sàng chủ động ứng phó với bão số9-Usagi

Công văn số 892/PGDĐT-VP V/v Sẵn sàng chủ động ứng phó với bão số9-Usagi

 •   23/11/2018 02:25:50 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 892/PGDĐT-VP V/v Sẵn sàng chủ động ứng phó với bão số9-Usagi
Quyết định số 353/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện năm học 2018-2019

Quyết định số 353/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện năm học 2018-2019

 •   22/11/2018 09:40:28 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 353/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện năm học 2018-2019
Triển khai Nghị định 145/NĐ-CP về bổ sung một số điều của NĐ 86

Triển khai Nghị định 145/NĐ-CP về bổ sung một số điều của NĐ 86

 •   15/11/2018 04:16:58 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Nghị định 145/NĐ-CP về bổ sung một số điều của NĐ 86

Triển khai thông tư 16/2018/BGDĐT thay thế Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT

 •   15/11/2018 03:43:09 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thông tư 16/2018/BGDĐT thay thế Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT
Công văn số 867/PGDĐT-GDTrH V/v: hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019

Công văn số 867/PGDĐT-GDTrH V/v: hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019

 •   14/11/2018 03:48:45 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 867/PGDĐT-GDTrH V/v: hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019
Công văn số 864/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử trên phần mềm trực tuyến VnEdu từ năm học 2018-2019

Công văn số 864/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử trên phần mềm trực tuyến VnEdu từ năm học 2018-2019

 •   14/11/2018 03:41:12 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 864/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử trên phần mềm trực tuyến VnEdu từ năm học 2018-2019
THƯ MỜI Tham dự khai mạc Liên hoan “Tiếng hát Giáo viên” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền lần thứ I năm 2018

THƯ MỜI Tham dự khai mạc Liên hoan “Tiếng hát Giáo viên” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền lần thứ I năm 2018

 •   13/11/2018 10:21:23 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
THƯ MỜI
Tham dự khai mạc Liên hoan “Tiếng hát Giáo viên” ngành Giáo dục và Đào tạo
huyện Long Điền lần thứ I năm 2018
Quyết định số 337/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo về công tác quản trị nhà trường với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới”

Quyết định số 337/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo về công tác quản trị nhà trường với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới”

 •   13/11/2018 03:02:08 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 337/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo về công tác quản trị nhà trường với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới”
Công văn số 857/PGDĐT-VP V/v triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

Công văn số 857/PGDĐT-VP V/v triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019

 •   11/11/2018 10:37:32 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 857/PGDĐT-VP V/v triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019
Thông báo chuyên đề Tin học tại trường THCS Huỳnh Tịnh Của (10/11/2018)

Thông báo chuyên đề Tin học tại trường THCS Huỳnh Tịnh Của (10/11/2018)

 •   08/11/2018 04:02:37 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề Tin học tại trường THCS Huỳnh Tịnh Của (10/11/2018)
Công văn số 847/PGDĐT-GDTrH V/v tập huấn hỗ trợ kỹ thuật phần mềm VnEdu

Công văn số 847/PGDĐT-GDTrH V/v tập huấn hỗ trợ kỹ thuật phần mềm VnEdu

 •   07/11/2018 09:35:16 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 847/PGDĐT-GDTrH V/v tập huấn hỗ trợ kỹ thuật phần mềm VnEdu
Công văn số 845/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai Kế hoạch kiểm tra, hỗ trợ công tác chuyên môn GDTrH của Sở GD&ĐT từ năm học 2018-2019

Công văn số 845/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai Kế hoạch kiểm tra, hỗ trợ công tác chuyên môn GDTrH của Sở GD&ĐT từ năm học 2018-2019

 •   07/11/2018 03:29:22 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 845/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai Kế hoạch kiểm tra, hỗ trợ công tác chuyên môn GDTrH của Sở GD&ĐT từ năm học 2018-2019
Công văn số 844/PGDĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí–KĐCL Năm học 2018-2019

Công văn số 844/PGDĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí–KĐCL Năm học 2018-2019

 •   07/11/2018 01:56:16 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 844/PGDĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí–KĐCL Năm học 2018-2019
Kế hoạch số 839/KHLT.PGDĐT-TTVHTTTT Kế hoạch liên tịch tổ chức liên hoan "Tiếng hát giáo viên" ngành GDĐT huyện Long Điền lần thứ I năm 2018

Kế hoạch số 839/KHLT.PGDĐT-TTVHTTTT Kế hoạch liên tịch tổ chức liên hoan "Tiếng hát giáo viên" ngành GDĐT huyện Long Điền lần thứ I năm 2018

 •   05/11/2018 11:11:24 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 839/KHLT.PGDĐT-TTVHTTTT Kế hoạch liên tịch tổ chức liên hoan "Tiếng hát giáo viên" ngành GDĐT huyện Long Điền lần thứ I năm 2018
Thông báo chuyên đề Hóa học tại THCS Nguyễn Công Trứ (14/11/2018)

Thông báo chuyên đề Hóa học tại THCS Nguyễn Công Trứ (14/11/2018)

 •   05/11/2018 03:48:37 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề Hóa học tại THCS Nguyễn Công Trứ (14/11/2018)

Các tin khác

Đơn vị trục thuộc


Thống kê
 • Đang truy cập2
 • Hôm nay134
 • Tháng hiện tại6,237
 • Tổng lượt truy cập1,555,198
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây